Herstel ruïne Seldensate

Herstel ruïne Seldensate

27 april 2015

Op Koningsdag is de renovatie van de ruïne afgerond met een officieel gedeelte. Dit vond tegelijk plaats met de Drachtplantenmarkt van onze vereniging.

Wethouder Koos Loose heette iedereen van harte welkom op de zolder van ons verenigingsgebouw en daar werd de film vertoond die gemaakt is door Jan Hendriks en een goed beeld geeft van de restauratiewerkzaamheden.

Allereerst is er een trailer gemaakt; ook deze is best interessant om even te bekijken

Maar de gehele film is meer dan het bekijken waard; naast inzicht in de gedane werkzaamheden, krijg je ook een kijk op Seldensate en haar verleden. Klik op onderstaande link en geniet van de film

https://www.youtube.com/watch?v=jJ5CVvalvHU

Na de film vond bij de ruïne  de onthulling van het lessenaarbord plaats.

Harrie Maas, directeur van het Monumentenhuis Brabant gaf daarna nog een interessante uitleg over het verloop van het project en een korte kijk in de historie van het landhuis.

Op het bord bij de ruïne worden de diverse ruimtes goed inzichtelijk gemaakt

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Imkerscafé 6 november 2014

Deze avond stond ons Imkerscafé geheel in het teken van het herstel van de ruine.

Het bestuur had voor deze avond, in nauw overleg met de Gemeente, de directeur van Monumentenhuis Brabant, Dhr. Harrie Maas, uitgenodigd. Hij coördineert de werkzaamheden in opdracht van de Gemeente en nam ons mee langs de moeizame weg van het vinden van geld voor deze noodzakelijke herstelwerkzaamheden. In deze tijd wist hij toch diverse subsidies binnen te halen zodat op deze wijze een nationaal erfgoed weer goed kan worden hersteld en het voorlopig weer jarenlang behouden kan blijven.

Hij vertelde dat de ruïne op palen is gebouwd, maar dat dit niet meer hersteld kan worden vanwege de kosten; er wordt nu een betonnen laag aangelegd, waardoor het geheel weer stabiel wordt.

Na de verrichte werkzaamheden, die eind april afgerond zijn, zal de bezoeker van Seldensate er niet veel van gaan zien, maar indien deze werkzaamheden niet hadden plaatsgevonden, dan zou het op termijn zeker verloren gaan en was er een gevaarlijke situatie voor de wandelaar ontstaan.

De belangstelling was, voor onze begrippen best groot, ongeveer 25 personen, waarvan enkele leden van de Heemkundekring en de buurtvereniging uit Middelrode.

Velen waren aan het einde van de lezing weer wat wijzer geworden over hoe dit alles in zijn werk gaat.

Harrie Maas alsnog bedankt voor deze heldere uiteenzetting.

 

 

Enkele foto’s van de werkzaamheden

Zaterdag 25 oktober heeft Anton Danen wat foto’s gemaakt van de voortgang van de werkzaamheden.

Deze diashow vereist JavaScript.

Restauratiewerkzaamheden ruïne van Seldensate van start

Geplaatst op 29 september 2014

seldensate

De contouren van het eens zo bijzondere speelhuis op de historische buitenplaats Seldensate zijn nog zichtbaar. Nóg, want de onderhoudstoestand van de ruïne laat te wensen over.  Wanneer er niets aan gebeurt  zal de ruïne binnen afzienbare tijd geheel verloren gaan.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft geld beschikbaar gesteld om de kasteelruïne te restaureren en daarmee een bijzonder rijksmonument te behouden voor de toekomst. De kasteelruïne maakt deel uit van landgoed Seldensate, dat in eigendom is van de gemeente Sint-Michielsgestel. Het landgoed is een van rijkswege beschermde historische buitenplaats.

De grootste schade bevindt zich onder het wateroppervlak van de omliggende gracht. De oorspronkelijke houten paalfundering is, waarschijnlijk als gevolg van de veranderende waterhuishouding van de rivier de Aa, sterk verzwakt. Door verzakking en de gronddruk zijn er in de grachtmuren grote scheuren ontstaan en dreigen deze in te storten.

Met  deze restauratie van de kasteelruïne is de toekomst van de ruïne van het voormalig speelhuis voor lange tijd veilig gesteld en blijft toegankelijk voor het publiek. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de restauratiewerkzaamheden in opdracht gegeven aan Bouwbedrijf Van de Ven  te Veghel, een door de Stichting Vakgroep Restauratie erkend restauratiebedrijf.

Naar verwachting wordt de eerste helft van oktober met de restauratiewerkzaamheden gestart. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal het project in het voorjaar van 2015 gereed zijn. Het landgoed is tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk.

Provinciale subsidie

De restauratie van de ruïne wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Brabant. In het kader van de “Subsidieregeling Cultureel Erfgoed”, onderdeel Restauratie Rijksmonumenten, is een subsidie beschikbaar gesteld. Eén van de verplichtingen, verbonden aan deze subsidie, is dat het project gerealiseerd wordt als restauratie opleidingstraject. Restaurateurs in opleiding worden ingezet om werkervaring op te doen.

Voor vragen omtrent de herstelwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider Froukje van Helvoort  (073) 553 12 23.

Gemeenteraad stelt restauratie Seldensate veilig

Geplaatst op 11 juli 2014

Seldensate

Een tweede onderwerp tijdens de raadsvergadering was het raadsvoorstel over de restauratie van de ruïne op landgoed Seldensate. De ruïne is momenteel in slechte staat. De gemeente kan met subsidie van de provincie de ruïne zodanig restaureren dat deze voor de toekomst behouden kan blijven. De raad wordt gevraagd een extra budget beschikbaar te stellen zodat de totale restauratiekosten gedekt zijn als de provinciale subsidie niet, of gedeeltelijk, wordt vastgesteld. Bij diverse raadsfracties riep dit de nodige vragen op. Het kostte wethouder Loose enige tijd om duidelijk te maken dat de risico’s op het niet verkrijgen van de subsidie erg klein zijn. Daarna stemde de raad unaniem in met het voorstel.

Een motie van CDA werd niet aangenomen. De partij stelde voor om het landgoed verder te ontwikkelen. In de motie droeg ze het college op om in het voorjaar van 2015 een plan aan de raad voor te leggen. De andere partijen gingen hier echter niet in mee, waarmee de motie werd verworpen met 3 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

 

 seldensate

Maandag 24 februari 2014 is de omgevingsvergunning ingediend voor restauratie van een mooi stukje geschiedenis in úw omgeving! Plannen zijn er om de fundering van de ruïne, een voormalig kasteel en onderdeel van Landgoed Seldensate (omstreeks 1440 bouwwerken gebouwd), te herstellen.

Investering landgoed voor inwoners én bezoekers

Doel is om inwoners en bezoekers (opnieuw) kennis te laten maken met landgoed Seldensate en de bijbehorende kasteelruïne. Een kenmerkende en historische locatie in de gemeente die we graag willen behouden voor onze inwoners en daarnaast bezoekers. Bij deze plannen betrekken we vanzelfsprekend diverse instellingen waaronder het Monumentenhuis Brabant en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. En ook ú als inwoner! Momenteel loopt ook nog een subsidietraject, aangezien dit herstel bijdraagt aan een verbreding van ons nationaal cultuur historisch erfgoed (rijksmonument). Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van dit landgoed via artikelen in de Brug en via deze website.